MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Ambasade i konzulati Crne Gore u svijetu

MVPEI
Napomena: Nerezidentna zastupanja označena su znakom *


Njemačka

MVPEI

Ambasada Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj
kontakt_adresa.gifADRESA Charlottenstrasse 35/36, 10117 Berlin
kontakt-email.gifE-MAIL germany@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +49 (0)30 516 51 07 0;
+49 (0)30 516 51 07 23;
+49 (0)30 516 51 07 22;
kontakt-fax.gifFAX +49 (0)30 516 51 07 12;
+49 (0)30 516 51 07 19;
DIPLOMATSKO OSOBLJE • Zdravko Jovović, ministar savjetnik / zdravko.jovovic@mfa.gov.me /
• Zorka Kujović, II sekretar, / zorka.kujovic@mfa.gov.me /Generalni konzulat Crne Gore u
Saveznoj Republici Njemačkoj
kontakt_adresa.gifADRESA Zeil 5, D-60313, Frankfurt/Main
kontakt-email.gifE-MAIL gk.frankfurt@mfa.gov.me
kontakt_web.gifWEB SITE
kontakt-tel.gifTELEFON +49 69 29 72 38 60
kontakt-fax.gifFAX +49 69 29 72 38 620
DIPLOMATSKO OSOBLJE • Ivana Đukanović, generalni konzul / ivana.djukanovic@mfa.gov.me /
• Ilirijana Cungu-Medojević, vicekonzul / ilirijana.cungu@mfa.gov.me /