Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

>

Poziv za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD)

Datum objave: 12.02.2019 09:32 | Autor: MVP

Ispis Štampaj stranicu


Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD). Izbori za Komitet biće održani na 28. sastanku strana ugovornica Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, u Njujorku, 21. juna 2019. godine.

Od eksperata se, između ostalog, očekuje da budu ličnosti visokih moralnih kvaliteta i prepoznate kompetencije u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava. Članovi se biraju na period od četiri godine i imaju pravo na reizbor.
Države ugovornice kandiduju jednog eksperta, koji, u slučaju izbora, djeluje u ličnom svojstvu.

Prilikom izbora kandidata vodi se računa o ravnomjernoj geografskoj i zastupljenosti različitih pravnih sistema. Na predstojećim izborima bira se devet članova Komiteta.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 21. februar 2019. godine. Komisija za izbor kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava će razmotriti ispunjenost uslova prijavljenih kandidata i procijeniti svrsishodnost podnošenja kandidature.

Detaljnije informacije o Komitetu, načinu izbora članova i njihovom mandatu, formular za prijavu kandidata, dostupni su ovdje, kao i na linku: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/Elections.aspx.