Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI
>

Poziv za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka (CCPR)

Datum objave: 12.02.2018 14:55 | Autor: MVP

Ispis Štampaj stranicu


Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka (CCPR). Izbori za Komitet će se održati na 36. sastanku strana ugovornica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, 14. juna 2018. godine, u Njujorku. 

Komitet za prava čovjeka čini 18 nezavisnih eksperata i zadužen je za praćenje implementacije Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Od eksperata se, između ostalog, očekuje da budu ličnosti visokih moralnih kvaliteta i prepoznate kompetencije u oblasti ljudskih prava, uz preporuku da imaju iskustvo u oblasti prava. Članovi se biraju na period od četiri godine i imaju pravo na reizbor. 

Države ugovornice kandiduju jednog eksperta, koji, u slučaju izbora, djeluju u ličnom svojstvu. Prilikom izbora članova Komiteta vodi se računa o ravnomjernoj geografskoj rasprostranjenosti država ugovornica i predstavljanju raznih oblika civilizacije, kao i glavnih pravnih sistema. Takođe, prilikom izbora vodi se računa o rodnoj ravnopravnosti i učešću lica s invaliditetom. Na predstojećim izborima bira se devet članova Komiteta. 

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 23. mart 2018. godine

Detaljnije informacije o Komitetu, načinu izbora članova i njihovom mandatu, kao i formular za prijavu kandidata, dostupni su ovdje, kao i na linku: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/pages/Elections36th.aspx.