Manja slova Veća slova RSSMFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI

Slobodan pristup informacijama

1) Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva vanjskih poslova

2) Javni registri i javne evidencije

3) Programi i planovi rada

4) Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova

5) Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

6) Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise

7) Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom

8) Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

9) Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

10) Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

11) Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

12) Zakon o slobodnom pristupu informacijama

13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

14) Spisak službenih vozila Ministarstva vanjskih poslova i organa u sastavu

15) Javne nabavke

16) Finansijski iskazi