Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

NATO - North Atlantic Treaty Organisation

MVP

Sjeverno-atlantski savez ili NATO (eng: North Atlantic Treaty Organisation (NATO), fr: l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)) je najveća međunarodna vojno-politička organizacija u svijetu, osnovana 4. aprila 1949. godine u Vašingtonu. Politička dimenzija NATO-a ogleda se u promociji demokratskih vrijednosti, konsultacijama i saradnji država članica o vojno-odbrambenim pitanjima u cilju izgradnje povjerenja i sprječavanja konflikata, dok je vojna komponenta NATO-a zasnovana na posvećenosti mirnom rješavanju sporova. Ukoliko diplomatski napori ne uspiju, NATO ima vojnu moć za preduzimanje operacija u cilju rješavanja kriznih stuacija. One se sprovode u okviru klauzule o kolektivnoj odbrani osnivačkog ugovora NATO - član 5 Vašingtonskog ugovora ili pod mandatom Ujedinjenih nacija, nezavisno ili u saradnji sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Službeni jezici u NATO-u su engleski i francuski.

• Države osnivači (1949. godine)

- Belgija - Island - Norveška
- Kanada - Italija - Portugal
- Danska - Luksemburg - Ujedinjeno Kraljevstvo
- Francuska - Holandija - SAD

• Države koje su pristupile NATO-u tokom Hladnog rata

- Grčka (1952.)
- Turska (1952.)
- Zapadna Nemačka (1955.)
- Španija (1982.)

• Države koje su pristupile NATO-u poslije Hladnog rata

- Češka Republika (1999.) - Estonija (2004.) - Slovenija (2004.)
- Poljska (1999.) - Letonija (2004.) - Slovačka (2004.)
- Mađarska (1999.) - Litvanija (2004.) - Albanija (2009.)
- Bugarska (2004.) - Rumunija (2004.) - Hrvatska (2009.) - Crna Gora (2017.)Centralni NATO štab nalazi se u Briselu (Belgija). Pored 29 zemalja članica, 22 zemlje učestvuju u NATO Partnerstvu za mir, sa 15 drugih zemalja uključenih u programe istitucionalizovanih dijaloga. Kombinovani vojni troškovi svih NATO članica iznose oko 70% ukupnih troškova odbrane na svijetu.

MVP
NATO HQ Boulevard Leopold III B- 1110 Brussels Belgium