Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Susreti na visokom nivou

• Sredinom juna 2007. Crnu Goru je posjetio Žan Lui Loran, generalni direktor Političkog direktorata SE, koji je sa visokim crnogorskim zvaničnicima razgovarao o planu postprijemne saradnje CG i SE.

Predsjednik Crne Gore F. Vujanović je, na poziv predsjednika PSSE R. Van der Lindena boravio u Strazburu, od 30. septembra do 2. oktobra 2007. godine, što je ujedno i prva posjeta Predsjednika CG nakon prijema u SE. Pored obraćanja poslanicima PSSE, tokom kojeg je ukazano na ostvarenja CG na planu integracija u regionalne i evropske bezbjednosne i političke strukture i na njeno opredjeljenje za nastavak aktivnosti u pravcu jačanja građanskog društva, predsjednik Vujanović se susreo sa generalnim sekretarom SE T. Dejvisom i predsjednikom PSSE R. van der Lindenom sa kojima je razgovarao o daljim pravcima saradnje CG i SE.

Delegacija Savjeta Evrope zadužena za monitoring primjene Okvirne konvencije boravila je od 4. do 8. decembra 2007. godine u Crnoj Gori kako bi, u skladu sa uobičajenom praksom, prikupila dodatne informacije o implementaciji Okvirne konvencije u Crnoj Gori. Tokom posjete, delegacija se susrela sa predstavnicima relevantnih lokalnih i državnih institucija, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija.

Delegacija Savjeta Evrope na čelu sa g-dinom Kremadesom, šefom odjeljenja za koordinaciju i mobilizaciju sredstava u Direktoratu za strateško planiranje Savjeta Evrope, posjetila je Crnu Goru 17-18. januara 2008. godine. Tema razgovora sa crnogorskim zvaničnicima je bila usmjerena na informisanje o planiranim aktivnostima Vlade Crne Gore nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), sa posebnim osvrtom na mogućnost ekspertske podrške Savjeta Evrope kroz Program IPA.

Delegacija Savjeta Evrope na čelu sa Klaudijom Lućani, direktorom Direktorata za politička pitanja i saradnju, posjetila je Crnu Goru od 3-6. marta 2008. godine. U razgovorima sa crnogorskim zvaničnicima stavljen je akcenat na dinamiku ispunjenja obaveza koje je Crna Gora preuzela prilikom učlanjenja u SE u susret pripremi Drugog izvještaja SE o ispunjenju obaveza.

Ministar inostranih poslova M. Roćen boravio je u Strazburu 7. maja 2008. godine, i tom prilikom je pored izlaganja na 118. zasijedanju Komiteta ministara Savjeta Evrope (KM SE), na marginama KM, imao neformalne susrete sa evropskim zvaničnicima. Takođe, ministar Roćen je, na poziv odlazećeg predsjedavajućeg KM slovačkog mip-a Jana Kubiša i aktuelnog predsjedavajućeg švedskog mip-a Karla Bilta učestvovao u neformalnom dijelu zasijedanja KM čija je tema bila "Savjet Evrope i situacija u jugoistočnoj Evropi".

Predsjednik Skupštine Crne Gore R. Krivokapić učestvovao je 22-23. maja 2008. godine na dvodnevnoj Konferenciji predsjednika parlamenata država članica SE koja se održala u Strazburu. Pored izlaganja na konferenciji, Krivokapić je imao niz bilateralnih susreta sa generalnim sekretarom SE, predsjednikom PSSE, te kolegama iz Francuske, Njemačke, Turske, Srbije, Albanije i dr.

Delegacija kancelarije Komesara za ljudska prava Savjeta Evrope boravila je u Crnoj Gori od 2. do 6. juna 2008. godine sa ciljem procjene stanja ljudskih prava u Crnoj Gori i prikupljanja informacija od interesa u svijetlu pripreme Izvještaja SE o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori koji se, prema uobičajenoj praksi priprema najduže tri mjeseca od okončanja posjete državi članici SE. Tom prilikom predstavnici Komesarijata su razgovarali sa predstavnicima crnogorske vlasti, kao i sa predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori.

Crnu Goru je posjetio i ekspertski tim evaluatora Moneyval-a - Komiteta SE za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, (14 - 20. septembar 2008. godine) u cilju detaljne procjene stanja na licu mjesta s aspekta sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u operativnom i zakonodavnom smislu, uskoro se očekuje Druga evaluacije za Crnu Goru u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma.

Delegacija Evropskog komiteta SE za borbu protiv torture i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja boravila je u posjeti Crnoj Gori (15-23. septembra 2008. godine), koja ja imala za svrhu sagledavanje stanja i informisanje o procesu implementacije preporuka i aktivnosti od vremena posljednje posjete komiteta Crnoj Gori (2004. godina).

• Monitoring delegacija Savjeta Evrope na čelu sa Klaudijom Lućani, direktorom Direktorata za politička pitanja i saradnju 11-15. maja 2009. godine posjetila je Crnu Goru u cilju izrade Trećeg Izvještaja Političkog direktorata SE o ispunjenju obaveza.

• Generalni sekretar SE Teri Dejvis boravio je3-4. juna 2009. godine u oproštajnoj posjeti Crnoj Gori, kojom prilikom se susreo sa najvišim crnogorskim zvaničnicima.

• Prva posjeta monitoring delegacije Kongresa  lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (KLRVE) 22-24. marta 2010. godine.

• Predstavnici Sekretarijata Okvirne konvencije za zaštitu manjina 29. marta 2010. godine posjetili     Crnu Goru.

• Ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen učestovao je na 120. Ministarskoj sjednici Komiteta ministara SE u Strazburu, kojom prilikom je je imao i bilateralne susrete sa generalnim sekretarom SE T.Jaglandom i predsjednikom PSSE M.Čavušogluom.

• Predsjednik Parlamentarne Skupštine SE Mevlut Čavušoglu posjetio je Crnu Goru 17-19. maja 2010. godine,  kojom prilikom su održani bilateralni susreti sa visokim zvaničnicima CG  (Predsjednik CG, Predsjednik Skupštine, Predsjednik Vlade, ministar vanjskih poslova).

• Predsjednik Vlade Crne Gore boravio je 22. juna 2010. godine u radnoj posjeti Strazburu, tokom junskog Plenarnog zasijedanja PSSE. U okviru posjete, predsjednik Đukanović imao je bilateralne susrete sa generalnim sekretarom SE T.Jaglandom, predsjednikom PSSE M.Čavušogluom i predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava Ž.P.Kostom. Posjeta je bila prilika za sumiranje ukupnog napretka Crne Gore nakon tri godine članstva u  SE. Prilikom posjete, premijer Đukanović uručio je generalnom sekretaru SE poklon države Crne Gore SE - sliku Branka Fila Filipovića “Apstraktni predio”.

• Monitoring delegacija SE, Politički direktorat, na čelu sa Ž.Lui Loranom, Direktorom za demokratiju i politička pitanja SE, boravila je u Crnoj Gori od 29. septembra do 1. oktobra 2010. godine, u cilju izrade IV Izvještaja o ispunjenju obaveza, kojom prilikom su održani sastanci na najvišem nivou (predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, potpredsjednik Skupštine Željko Šturanović, ministar vanjskih poslova Milan Roćen, ministar za evropske integracije Gordana Đurović, ministar pravde Miraš Radović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović, ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša i ministar kulture Branislav Mićunović).

• Ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore Ferhat Dinoša i ambasador Veselin Šuković učestvovali su na Sastanku na visokom nivou o položaju Roma u Evropi, održanom u Strazburu 20. oktobra 2010. godine.

· 31. maj - 2. jun 2011. godine - Monitoring delegacija Parlamentarne skupštine SE boravila u radnoj posjeti CG u cilju izrade IV Izvještaja o ispunjenju obaveza. Održani bilateralni razgovori sa predsjednikom Skupštine CG Rankom Krivokapićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem, ministrom za ljudska i manjinska prava Ferhatom Dinošom, ministrom unutrašnjih poslova Ivanom Brajovićem, ministrom prosvjete i sporta Slavoljubom Stijepovićem, državnim sekretarom za politička pitanja u MVPEI, Nebojšom Kaluđerovićem i pomoćnikom ministra kulture Željkom Rutovićem.

· 6-7. jun 2011. godine - Guverner Banke za razvoj SE Rafael Alomar boravio u radnoj posjeti Crnoj Gori, sa ciljem razmatranja mogućnosti uključivanja Banke u finansiranje konkretnih projekata sa socijalnom dimenzijom, kojom prilikom su održani bilateralni razgovori sa predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem, ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćenom, ministrom finansija Miloradom Katnićem i ministrom rada i socijalnog staranja Suadom Numanovićem.

· 9-10. septembar 2011. godine - Predsjednik ECHR Žan Pol Kosta boravio u radnoj posjeti Crnoj Gori. Održani bilateralni susreti sa predsjednikom CG Filipom Vujanoviem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem i potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem.

· 5-6. decembar 2011. godine - Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku i ministar pravde Duško Marković boravio u radnoj posjeti SE kojom prilikom je imao bilateralne razgovore sa generalnim sekretarom SE Torbjornom Jaglandom, generalnim direktorom za ljudska prava i vladavinu prava Filipom Buajeom, generalnom direktoricom za programe Gabrielom Bataini-Dragoni, Komesarom za ljudska prava Tomasom Hamarbergom, predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) Nikolasom Bracom i predsjednikom Venecijanske komisije Đanijem Bukikijom.

· 6-8. mart 2012. godine – Izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru, Žan Šarl Gardeto i sekretar monitoring komiteta PSSE Silvi Afholder boravili u radnoj posjeti Crnoj Gori u cilju procjene stepena ispunjenosti obaveza koje je Crna Gora preuzela učlanjenjem u Savjet Evrope i izrade Izvještaja o ispunjenju obaveza. Tokom posjete imali susrete sa predstavnicima Vlade Crne Gore-potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem, ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćenom, ministrom unutrašnjih poslova Ivanom Brajovićem, ministrom kulture Branislavom Mićunovićem i pomoćnikom ministra za oblast medija Željkom Rutovićem, pomoćnicima ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudinom Delićem i Blankom Radošević Marović, te sa savjetnikom predsjednika Vlade Crne Gore za ljudska prava i zastitu od diskriminacije Jovanom Kojičićem.

· 27. mart 2012. godine- Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković učestvovao na konferenciji Savjeta Evrope ,,Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta širom Evrope: razmjena iskustava i napredak" u Strazburu, u okviru predsjedavanja Ujedinjenog Kraljevstva Komitetom ministara Savjeta Evrope, čime je Crna Gora potvrdila svoju punu posvećenost borbi protiv diskriminacije pripadnika LGBT populacije i odlučnost da nastavi sa radom na unapređenju ljudskih prava i demokratije.

· 23-24. maj 2012. godine- Državni sekretar za politička pitanja u MVPEI Nebojša Kaluđerović učestvovao na Ministarskoj sjednici KMSE u Strazburu.

- Druga monitoring posjeta Savjetodavnog komiteta za praćenje implementacije Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (28.januar-1.februar 2013. godine);

- Posjeta Komiteta za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg odnosa i kažnjavanja SE-CPT (13-21.februar 2013. godine);

- Posjeta predsjednika KLRVE Hervig van Sta (7-10.mart 2013.godine).

- Radna posjeta ministra za ljudska i manjinska prava CG Suada Numanovića Savjetu Evrope, 14. maj 2013. godine

- Učešće potpredsjednika Vlade i mvpei CG Igora Lukšića na Ministarskoj KMSE, 16.maj 2013.godine, Strazbur

- Monitoring posjeta izvjestilaca PSSE za CG, Memečan i Sasi 8-10. jul 2013. godine.

- Posjeta guvernera Razvojne banke SE Rolfa Venzela (Njemačka) Crnoj Gori, 10. jul 2013. godine.

PLANIRANE POSJETE 

Tokom 2013. godine planirane su posjete predsjednika PSSE Žan Klod Minjona Crnoj Gori, u periodu od 11 do 27. septembra 2013. godine;

Posjeta generalnog sekretara SE Torbjorna Jaglanda 8. novembra 2013. godine;

Radna posjeta Komesara za ljudska prava SE Nilsa Muižnieksa Crnoj Gori, početkom 2014. godine.