Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Spisak sporazuma koje je Crna Gora potpisala, a koji čekaju ratifikaciju u Parlamentu Crne Gore

Revidirana Evropska konvencija o usvajanju djece 

Protokol br. 3 uz Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti u vezi sa grupacijama euroregionalne saradnje(ECGs)

Pogledaj na sajtu SE :http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=MOT&MA=999&SI=3&CM=3&CL=ENG