MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Vizni režim za državljane Crne Gore i korisne informacije za putovanja

MVPEI

Singapur

MVPEI

Državljani Crne Gore mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Republici Singapuru do 90 dana sa važećom putnom ispravom bez vize. Prilikom ulaska u Republiku Singapur, pasoš mora biti validan najmanje 6 mjeseci.