MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Vizni režim za državljane Crne Gore i korisne informacije za putovanja

MVPEI

Egipat

MVPEI

Vizni režim
Državljani Crne Gore, nosioci običnih crnogorskih pasoša, mogu posjetiti Egipat i dobiti ulaznu vizu po dolasku na aerodrome u Egiptu. Nosioci crnogorskih običnih pasoša koji žele dobiti vize prije odlaska, mogu aplicirati za elektronske vize putem Interneta na: www.visa2egipt.gov.eg
Ambasada nadležna za izdavavanje viza
Ambasada Egipta u Pragu - Republika Češka
Adresa: Pelleova 14, Bubenec 160 00, Prague, Czech Republic
Telefon: +420-2243111506 ; +420-2243111507
E-mail: egembassy.prague@gmail.com
Korisne informacije
Zvanični jezik: Arapski

Glavni grad: Cairo (Kairo)

Društveno uređenje: Republika

Zvanično ime: The Arab Republic of Egypt

Valuta: Egipatska funta (EGP)

Klima: Veliki dio teritorije Egipta zauzima pustinja, a Egipat je najsuvlja, najsunčanija i najtoplija zemlja na svijetu.

Vremenska zona: EET (UTC +2)

Broj policije: 122

Broj Hitne pomoći: 123

Broj vatrogasne: 180

Telefonski prefiks: + 20

Demografija: Stanovništvo je uglavnom arapsko muslimansko, a ima i određen broj pravoslavaca.

Opšte informacije: Ukoliko se u zemlju unosi preko 10000 apoena u dolarskoj protivvrijednosti, novčani iznos se mora prijaviti. Na graničnim prelazima se moraju prijaviti i audio-video i tehnički uređaji.Egipat je konzervativno islamska zemlja, pa se i ponašanje i odijevanje moraju uskladiti sa kriterijumima koje predviđa islam. Potrebno je da muškarci odjećom prekriju grudni dio tijela, dok žene trebaju pokrivati noge i ramena. Zabranjeno je fotografisanje vojnih objekata. Ispijanje alkoholnih pića van hotelskih i odmarališnih kompleksa nije dozvoljeno. Strogo se zabranjuje upotreba opojnih sredstava. Na homoseksualnost se ne gleda blagonaklono. Poreporuka za posjetiti u Egiptu: Luxor, piramide u Gizi i Aleksandriju.
Između Crne Gore i Egipta je potpisan sporazum o socijalnom osiguranju. Osnovna svrha ovih ugovora je da omoguće ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja na osnovu rada i osiguranja u inostranstvu

Sporazumom o socijalnom osiguranju uredjuju se prava iz oblasti:

-penzijskog i invalidskog osiguranja,
- zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva,
- osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,
- novčana naknada za slučaj nezaposlenosti
- dodatak za djecu i
- administrativno pravne pomoći.

Ljekarske preporuke: Opasnost od virusa žute i tropske groznice. Mogućnost obolijevanja od hepatitisa A i B. U vezi sa prethodno pomenutim, preduzeti potrebne mjere medicinske zaštite.
Ambasada koja pokriva Crnu Goru
Crna Gora nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo u ovoj zemlji. U hitnim sličlajevima, obratiti se na dežurni telefon Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Generalnog direktorata za konzularne poslove +382 67 624 940.