MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Aktuelnosti

03.03.2020.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

14.02.2020.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 16-20. marta 2020. godine.

23.01.2020.

OBAVJEŠTENJE o vremenu i mjestu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17) i Odluke o vremenu i mjestu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita broj: 9/012-5/6-2/20 od 23. januara 2020. godine

24.10.2019.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

27.09.2019.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 28-31. oktobra 2019. godine.

19.03.2019.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

22.02.2019.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 25-29. marta 2019. godine.

21.02.2019.

OBAVJEŠTENJE o vremenu i mjestu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17) i Odluke o vremenu i mjestu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita broj: 012/6-7/1 od 18.02.2019. godine, Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

20.02.2019.

Pravilnik o programu i načinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova donijelo je pravilnik o programu i načinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita.