MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Aktuelnosti

11.09.2020.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 5 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

19.08.2020.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

24.07.2020.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

07.07.2020.

Obavještenje o dodatnom roku za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Obavještenje o dodatnom roku za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

03.03.2020.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

14.02.2020.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 16-20. marta 2020. godine.

23.01.2020.

OBAVJEŠTENJE o vremenu i mjestu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17) i Odluke o vremenu i mjestu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita broj: 9/012-5/6-2/20 od 23. januara 2020. godine

24.10.2019.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

27.09.2019.

JAVNI OGLAS za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 28-31. oktobra 2019. godine.

19.03.2019.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje