Мања слова Већа слова РСС
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП

МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Опште информације

Послове стручног оспособљавања и усавршавања за вршење послова у области вањске политике и међународних односа Министарство вањских послова врши преко Дипломатске академије. Дипломатска академија је посебна организациона јединица Министарства вањских послова.

Дипломатска академија, самостално или у сарадњи са стручним, високошколским и научноистраживачким институцијама у Црној Гори и иностранству, врши послове који се односе на:

1) стручно оспособљавање приправника и стручно оспособљавање и усавршавање дипломата и других запослених у Министарству вањских послова, органима и институцијама за вршење послова у области вањске политике и међународних односа;

2) организовање информативних и образовних семинара, симпозијума, трибина, стручних састанака, предавања, наставно-научних активности, међународних научних скупова и других облика стручног оспособљавања и усавршавања, у складу са Законом о вањским пословима;

3) остваривање међународне сарадње са високошколским установама, академијама и фондацијама страних држава ради организовања семинара, предавања и других активности у вези са вањско-политичким питањима у Црној Гори и иностранству;

4) организовање полагања дипломатско-конзуларног испита, вишег дипломатско-конзуларног испита, испита за приправнике и других провјера знања које се врше у складу са Законом о вањским пословима.