Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Opšte informacije

Poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja za vršenje poslova u oblasti vanjske politike i međunarodnih odnosa Ministarstvo vanjskih poslova vrši preko Diplomatske akademije. Diplomatska akademija je posebna organizaciona jedinica Ministarstva vanjskih poslova.

Diplomatska akademija, samostalno ili u saradnji sa stručnim, visokoškolskim i naučnoistraživačkim institucijama u Crnoj Gori i inostranstvu, vrši poslove koji se odnose na:

1) stručno osposobljavanje pripravnika i stručno osposobljavanje i usavršavanje diplomata i drugih zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova, organima i institucijama za vršenje poslova u oblasti vanjske politike i međunarodnih odnosa;

2) organizovanje informativnih i obrazovnih seminara, simpozijuma, tribina, stručnih sastanaka, predavanja, nastavno-naučnih aktivnosti, međunarodnih naučnih skupova i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima;

3) ostvarivanje međunarodne saradnje sa visokoškolskim ustanovama, akademijama i fondacijama stranih država radi organizovanja seminara, predavanja i drugih aktivnosti u vezi sa vanjsko-političkim pitanjima u Crnoj Gori i inostranstvu;

4) organizovanje polaganja diplomatsko-konzularnog ispita, višeg diplomatsko-konzularnog ispita, ispita za pripravnike i drugih provjera znanja koje se vrše u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima.