MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Sporazumi o saradnji

Diplomatska akademija u oblasti međunarodne saradnje sa srodnim institucijama iz inostranstva kontinuirano radi na jačanju partnerstava i uspostavljanju okvira održive i dinamične saradnje od značaja za obuku i razvoj diplomata.

Listu institucija sa kojima su uspostavljeni okviri za saradnju možete preuzeti ovdje.