MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

>

Odluka žirija - Međunarodni konkurs za idejno rješenje postavke izložbe u Nacionalnom paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai

Datum objave: 21.12.2018 11:35 | Autor: MVP

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore raspisalo je Međunarodni konkurs za idejno rješenje postavke izložbe u Nacionalnom paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai koji je bio otvoren od 15. oktobra do 3. decembra 2018. godine. Konkursni rad je trebao da ponudi instalaciono, oblikovno i grafički integrisano rješenje koje će na originalan način predstavljati Crnu Goru u skladu sa smjernicama datim u Tematskoj izjavi za Nacionalni paviljon Crne Gore, zvaničnom temom Expo 2020 Dubai “Povezivanje umova, stvaranje budućnosti” i podtemom Održivost.

Na adresu Ministarstva je pristiglo dvadeset osam radova, od kojih su dvadeset četiri zadovoljila formalne uslove predviđene u raspisu konkursa. Nakon dva zasijedanja, žiri je jednoglasno donio odluku o dodjeli prve nagrade za rad koji je najbolje odgovorio na zahtjeve konkursa. Žiri je takođe jednoglasno odlučio da ne dodjeli drugu i treću nagradu, već da preostalim radovima iz uže selekcije dodijeli ravnopravnu nagradu.

Konačna rang lista nagrađenih radova sa raspodjelom nagrada i konkursnog fonda sastavljena je na sljedeći način:

• Prva nagrada: šifra 211307 - 10.000,00 eura

• Ravnopravne nagrade:
šifra m2ng - 2.000,00 eura
šifra C28285 - 2.000,00 eura
šifra 42.4:18.9 - 2.000,00 eura
šifra CGMNT18 - 2.000,00 eura

U prilogu objave su: