Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

>

Intervju glavnog pregovarača Aleksandra Andrije Pejovića za agenciju Mina

Intervju glavnog pregovarača Aleksandra Andrije Pejovića za agenciju Mina
Datum objave: 13.01.2014 14:45 | Autor: MVPEI

Ispis Štampaj stranicu


Podgorica, (MINA) – Crnu Goru u ovoj godini očekuje intenziviranje pregovaračkog procesa sprovođenjem zakonskih rješenja u mnogim poglavljima, a proces će, sa nivoa planiranja, sve više biti spuštan na praktični, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), Aleksandar Andrija Pejović.

On je saopštio da su mjerila koje je, nakon otvaranja poglavlja 23 i 24, postavila Evropska komisija (EK), jednaka mjerama i aktivnostima koje su postavljene akcionim planovima za ta dva poglavlja.

Prema riječima Pejovića, može se reći da su mjerila rezultat zajedničkog rada Crne Gore i EK na sagledavanju stanja i definisanju onoga što je potrebno učiniti u predstojećem periodu kako bi se unaprijedili svi segmenti vladavine prava, kako u oblasti temeljnih prava, reforme pravosuđa, tako i u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Ispunjavanje mjerila će, svakako, biti u fokusu našeg rada u predstojećem periodu i odvijaće se u skladu s rokovima koje smo postavili u akcionim planovima“, rekao je Pejović agenciji MINA.

To, kako je rekao, znači da će period neposredno pred nama biti ključan za temeljne reforme i ispunjavanje postavljenih mjerila.

„Brzina njihovog ispunjavanja zavisiće od naših unutrašnjih kapaciteta, institucionalnih, administrativnih i finansijskih.

Siguran sam da smo test unutrašnje spremnosti već položili i da smo spremni za dalje korake naprijed“, ocijenio je Pejović.

Kako je kazao, ispunjavanje mjerila je uslov za dalji napredak u oblasti vladavine prava.

„Istovremeno, to je i indikator napretka u cjelokupnom procesu pristupanja EU, dakle u svim preostalim poglavljima. U tome i jeste srž novoga pristupa EU koji se prvi put primjenjuje u istoriji proširenja“, pojasnio je Pejović.

Zbog toga, ali i velike obaveze koju Crna Gora ima u ovom procesu, su, kako je rekao, uspostavili temeljan mehanizam nadgledanja ispunjavanja mjerila.

„Za svaku podoblast (ima ih 13) je imenovan koordinator, dok je za svaku mjeru određena odgovorna osoba. Izvještavanje će se sprovoditi na dva nivoa: prvi, prema Vladi koje će ići kvartalno i drugi, prema Komisiji gdje će se izvještavati svakog januara i jula“, precizirao je Pejović.

Prema njegovim riječima, na poslednjoj sjednici Vlade u prošloj godini usvojen je i Prvi polugodišnji izvještaj i on će poslužiti kao kvalitetan prilog za sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost početkom februara.

„Ovo će biti odlična prilika da zajedno s Komisijom i zemljama članicama prođemo kroz prve mjesece ispunjavanja obaveza iz akcionih planova za vladavinu prava. Drugi izvještaj, koji ćemo usvojiti u julu, će biti ključan za izradu Izvještaja o napretku koji izlazi oktobra svake godine“, naveo je Pejović.

Osim toga, kaže on, EK će organizovati ekspertske misije koje će na terenu provjeravati sprovođenje mjera i na osnovu tih nalaza će ocjenjivati ostvareni napredak, a prva takva dolazi krajem marta.

Pejović je rekao da su konkretni zahtjevi sadržani u mjerilima, navodeći da se u 23. poglavlju očekuje konkretan bilans ostvarenih rezultata u smanjenju broja zaostalih predmeta, ali i broju imenovanja i napredovanja sudija i tužilaca po sistemu jedinstvenom za cijelu državu, zasnovanom na zaslugama i odgovarajućoj proceduri izbora i testiranja.

„Po pitanju mjerila u vezi s administrativnim kapacitetima značajno je i formiranje Specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekuje se bilans ostvarenih rezultata po pitanju oduzete imovine i procesuiranja slučajeva korupcije, posebno onih na visokom nivou“, kazao je on.

Kako je rekao, bilans se očekuje i u efektivnoj primjeni izjave o imovini i sistema za verifikaciju.

On je, kad je u pitanju poglavlje 24, naveo samo jednu od oblasti – policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala.

„Ovdje se mjerila primarno zasnivaju na administrativnim kapacitetima odnosno na operativnom sporazumu s Europolom, uspostavljanju sigurnog komunikacijskog linka, pristupu podacima Specijalnog istražnog tima, formiranju Kancelarije za oduzetu imovinu i uspostavljanju efikasnog sistema zaštite svjedoka“, naveo je Pejović.

Kako je rekao, očekuje se i adekvatno sprovođenje strategijskog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala i trgovinu ljudima.

„Bilans ostvarenih rezultata očekuje se u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala (uključujući pranje novca, trgovinu ljudima, računarski kriminal, krijumčarenje narkotika i cigareta i trgovinu oružjem), oblasti oduzimanja imovine i u broju zamrznutih sumnjivih transakcija“, saopštio je Pejović.

Prema njegovim riječima, otvaranje 23. i 24. poglavlja su očekivana potvrda dosadašnjih aktivnosti, ali i motiv više za dalji rad na jačanju vladavine prava. „Dosadašnjim radom smo postavili čvrste temelje naše evropske budućnosti. Sad slijedi nadogradnja“.

„U 2014. nas očekuje intenziviranje i konkretizacija pregovaračkog procesa kroz sprovođenje zakonskih rješenja, strategija i akcionih planova koje smo donijeli u prethodnom periodu u mnogim poglavljima“, naveo je Pejović.
Proces će, kako je kazao, sve više sa stategijskog i nivoa planiranja spuštati na praktičan nivo.

„Kako bismo građanima kroz konkretne aktivnosti i praktična rješenja približili evropske standarde i vrijednosti, a kroz efekte reformi ih pripremili na promjene koje pristupanje EU i buduće članstvo donosi“, dodao je Pejović.
On očekuje da će kvalitetan pripremni rad otvoriti mogućnosti za otvaranje pregovora u ekonomskim, finansijskim i drugim oblastima.

„Na ovim poglavljima radimo još od početka pregovaračkog procesa iako to nije bilo toliko vidljivo u javnosti“, kazao je Pejović.

kako ja najavio, 2014. će biti godina koja Crnoj Gori otvara mogućnost otvaranja mnogih drugih pregovaračkih poglavlja i time širenje integrativnog procesa na razne oblasti koje su svakako sve bliže građanima.

Upitan kad se može očekivati da Crna Gora preuzme upravljanje IPA fondovima, Pejović je rekao da je priprema za preuzimanje finansijskog upravljanja fondovima EU od EK već neko vrijeme u fokusu.

On je podsjetio da su već preuzeli programiranje, nadgledanje i verifikaciju.

„Ovo nije bio jednostavan zadatak, naročito imajući u vidu složenost evropskih instrumenta i procedura. Radi se o promjeni pristupa stvarima, načinu gledanja na upravljavanje finansijama, tehničke specifikacije i obaveze koje će jednog dana postati svakodnevnica za Crnu Goru kao članicu EU“, kazao je Pejović.

U prethodnom periodu su, kako je rekao, intenzivno radili na tome da dobiju kvalitetan stručni kadar putem obuka u skladu sa standardima EU.

„Posvetili smo se i otklanjanju nedostaka koji su navedeni u revizorskim izvještajima. O svim preduzetim aktivnostima redovno izvještavamo EK i nadam se da ćemo ove godine dobiti i konačne odluke o prenosu finansijskog upravljanja od EK u nekoliko oblasti evropskih fondova“, zaključio je Pejović.