Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI

Prof. dr Srđan Darmanović – ministar vanjskih poslova

MVPEI


Rođen 1961. godine. Univerzitetski profesor, osnivač i dekan Fakulteta političkih nauka, autor dvije knjige i velikog broja naučnih članaka, koautor nekoliko značajnih stručnih knjiga. Član je Venecijanske komisije pri Savjetu Evrope, i međunarodne istraživačke grupe Instituta u Aspenu. Gostujući predavač na više inostranih univerziteta. Bio je član Saveznog parlamenta Jugoslavije i dugogodišnji ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama.