Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju

Ljubomir Mišurović rođen je 25.jula 1967. godine u Podgorici. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu – Odsjek za slavistiku (Češki jezik i književnost), a 1999. godine završio je postdiplomske studije na Mediteranskoj akademiji za diplomatske studije na Malti - MEDAC.

U periodu od 1996-1997. godine bio je pripravnik u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, nakon čega je postao savjetnik u istom Ministarstvu.

U periodu od 2001-2002. godine, radio je kao savjetnik u Trgovinskoj misiji Crne Gore u Vašingtonu, nakon čega je postao samostalni savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore.

Godine 2003, imenovan je na mjesto šefa Kabineta, zamjenika ministra inostranih poslova državne zajednice Srbija i Crna Gora, a 2004. godine, na mjesto pomoćnika ministra inostranih poslova Crne Gore.

U periodu od 2007. do 2010, radio je kao ministar-savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Londonu.

Od 2010. obavlja funkciju šefa Diplomatskog protokola u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, a 2013. godine postavljen i za nerezidentnog ambasadora Crne Gore u Ukrajini, Gruziji i Jermeniji.
U septembru 2015.godine, imenovan za šefa Kabineta ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, a u periodu od januara 2016.godine, do januara 2020.godine, obavljao je dužnost rezidentnog ambasadora Crne Gore u Ukrajini i na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu, ambasadora u Jermeniji i Gruziji.


Oženjen je i ima dvoje djece. 
Tečno govori engleski i češki jezik.