Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Državni sekretar za politička pitanja

Ambasador Vladimir Radulović

MVP

Vladimir Radulović rođen je 27. marta 1959. godine u Podgorici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1981. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je u Komitetu za odnose sa inostranstvom Republike Crne Gore 1984. godine. Od februara 1986. do septembra 1987. godine bio je ataše u Službi za obavještavanje i dokumentaciju Saveznog sekretarijata za inostrane poslove (SSIP) u Beogradu. Od oktobra 1987. do septembra 1991. radio je u Ambasadi SFRJ u Egiptu kao ataše za politička pitanja, medije i kulturu. Po povratku u zemlju bio je drugi sekretar u Direkciji za Bliski Istok i Izrael pri Saveznom ministarstvu spoljnih poslova. Zbog ličnih, moralnih i političkih razloga krajem 1992.godine,prekinuo je karijeru u Saveznom ministarstvu spoljnih poslova i vratio se u Crnu Goru.

Od 1993. do 1995. godine bio je prvi savjetnik šefa Kancelarije Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) u Podgorici. Od septembra 1995. do maja 1996. bio je savjetnik u Kancelariji danskog savjeta za izbjeglice u Podgorici. Od juna 1996. do novembra 1998. bio je pomoćnik šefa UNHCR-a. U novembru 1998. unapređen je u nacionalnog oficira UNHCR-a (NOA) u Podgorici. U novembru 2000. godine, obavljao je dužnost nacionalnog oficira i kontakt osobe za vezu između UNHCR-a i državnih organa Crne Gore.

Između 1995. i 1996. bio je sekretar za međunarodne odnose izvršnog odbora Socijaldemokratske partije SDP. 1996. godine njegov angažman u SDP- u, ili u bilo kojoj drugoj stranci, je okončan.

U septembru 1997. godine, zajedno s jednim brojem nezavisnih intelektualca, univerzitetskih profesora, javnih licnosti i predstavnika civilnog društva, osnovao je Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama (Budimpešta, Pariz, Istanbul…) o političkim i bezbjednosnim temama koje se odnose na region bivše Jugoslavije, saradnju u regionu, status Crne Gore i perspektivu tadašnjih odnosa između Srbije i Crne Gore. Od 1999. do 2000. godine, kao nezavisni autor, objavljivao je za CEDEM niz izvještaja o međunarodnim odnosima i spoljnoj politici Crne Gore u okviru projekta koji je finansirala Evropska komisija. Doprinosio je pripremi i izradi prvog zakona o nevladinim organizacijama u Crnoj Gori. 

Od aprila 2004. do 5. juna 2006. obavljao je dužnost ambasadora SCG u Kraljevini Danskoj.

Od novembra 2006. do aprila 2007. godine bio je vršilac dužnosti sekretara, a nakon toga, od aprila 2007. godine, politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Od maja 2008. do jula 2012. obavljao je dužnost ambasadora Crne Gore, u Berlinu, Saveznoj Republici Nemačkoj.
.
Od decembra 2012. godine državni je sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. Tokom tog perioda, bio i šef Radne grupe za pregovore sa EU – pregovaračko poglavlje 31, vanjska, bezbjednosna I odbrambena politika.

Od oktobra 2015. Do 31. oktobra 2019. godine, ambasador Crne Gore u Kraljevini Belgiji, sa nerezidentnim mandatom za Kraljevinu Holandiju i Veliko Vojvodstvo Luksemburg.

Oženjen je i ima dvije ćerke. Govori engleski jezik.