MFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI

Rukovodeći timv.d. Državnog sekretara za politička pitanja

Veselin Šuković

v.d. Generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova

Ivan Leković

Generalni direktor Generalnog direktorata za bilateralne poslove

Ivan Ivanišević


Generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove

Ana Vukadinović

Generalni direktor Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju

Selim Lika

Generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove

Dubravka Lalović

Generalni direktor Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti

Ljubiša Perović

Šef Diplomatskog protokola

Marija Đerković - Petrović

Šef Kabineta ministra vanjskih poslova

Tatjana Raspopović

v.d. generalnog direktora za međunarodno-pravne poslove