MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

Rukovodeći tim

Zoran Janković

Državni sekretar

Veselin Šuković

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova

Ivan Leković

Generalni direktor Generalnog direktorata za bilateralne poslove

Ivan Ivanišević


Generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove


Veljko Milonjić

v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju

Selim Lika

Generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove

Vladimir Vučinić

Generalni direktor Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti


Šef Diplomatskog protokola

Marija Đerković - Petrović

Šefica Kabineta ministra vanjskih poslova

Tatjana Raspopović

Generalna direktorka Generalnog direktorata za međunarodno-pravne poslove

Jelena Burzan

v.d. generalne direktorke Generalnog direktorata za Evropsku uniju