MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI

Rukovodeći tim

Zoran Janković

Državni sekretar

Veselin Šuković

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova

Ivan Leković

Generalni direktor Generalnog direktorata za bilateralne poslove

Ivan Ivanišević


Generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove

Ana Vukadinović

Generalni direktor Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju

Selim Lika

Generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove

Vladimir Vučinić

Generalni direktor Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti


Šef Diplomatskog protokola

Marija Đerković - Petrović

Šef Kabineta ministra vanjskih poslova

Tatjana Raspopović

Generalni direktor Generalnog direktorata za međunarodno-pravne poslove