Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju


GENERALNI DIREKTORAT ZA EKONOMSKU I KULTURNU DIPLOMATIJU
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL ljubomir.misurovic@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 322
kontakt-fax.gifFAX
KONTAKT OSOBA Ljubomir Mišurović , v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatijuDIREKCIJA ZA EKONOMSKU I KULTURNU DIPLOMATIJU
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL miljan.mugosa@mfa.gov.me
economic.diplomacy@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 321
kontakt-fax.gifFAX
KONTAKT OSOBA Miljan Mugoša, direktor Direkcije za ekonomsku i kulturnu diplomatijuDIREKCIJA ZA EKONOMSKU I KULTURNU DIPLOMATIJU
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL dalibor.djurovic@mfa.gov.me
economic.diplomacy@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 321
kontakt-fax.gifFAX
KONTAKT OSOBA Dalibor Dado Đurović, II sekretar
DIREKCIJA ZA RAZVOJNU SARADNJU I HUMANITARNU POMOĆ
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL jelena.milacic@mfa.gov.me
development.cooperation@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 321
kontakt-fax.gifFAX
KONTAKT OSOBA Jelena Milačić, direktor Direkcije za razvojnu saradnju i humanitarnu pomoćDIREKCIJA ZA RAZVOJNU SARADNJU I HUMANITARNU POMOĆ
kontakt_adresa.gifADRESA Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
kontakt-email.gifE-MAIL isidora.dabovic@mfa.gov.me
development.cooperation@mfa.gov.me
kontakt-tel.gifTELEFON +382 (0)20 416 322
kontakt-fax.gifFAX
KONTAKT OSOBA Isidora Dabović, II sekretar