Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama u posjedu MVPEI

Kontakt:
Bogoljub Jegdić,
e-mail: bogoljub.jegdic@mfa.gov.me
tel: 020 248-644MFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI

Info / Vodici

01.07.2013.

VODIČ za pristup informacijama u posjedu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 44/12), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija d o n o s i

V O D I Č

za pristup informacijama u posjedu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

27.06.2013.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija objavilo Informator „Na granici sa EU“

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija objavilo Informator „Na granici sa EU“

Pristupanjem Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine Crna Gora će dijeliti granicu s Evropskom unijom. Članstvo u Evropskoj uniji je, svakako, događaj od najvećeg značaja za susjednu Hrvatsku, ali će u znatnoj mjeri uticati i na Crnu Goru...